Zarządzenia Dyrektora

ZARZĄDZENIE nr 3 w sprawie sposobu funkcjonowania przedszkola w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z COVID-19