Rada pedagogiczna

mgr Halina Gwiazdowska – Dyrektor Samorządowego Przedszkola

w Pokrzywnicy

 

mgr Monika Ziółkowska – wychowawca grupy 3-latków

mgr Anna Żuber – wychowawca grupy 4-latków

mgr Marzena Cichocka – wychowawca grupy 5-latków

mgr Bożena Szymczak – wychowawca grupy 5/6-latków

mgr Magdalena Wiśniewska – wychowawca grupy 6-latków, nauczyciel języka angielskiego

mgr Ewelina Kowalewska – nauczyciel grupy 3-latków 

mgr Katarzyna Jagiełło – nauczyciel grupy 4-,5-,6-latków 

mgr Karolina Ostaszewska – nauczyciel wspomagający w grupie 3-latków

mgr Magdalena Jałmużna – nauczyciel wspomagający w grupie 6-latków

 lic Karolina Gąsiorowska – logopeda

ks. Mirosław Borkowski – nauczyciel religii

mgr Dariusz Lusa – nauczyciel rytmiki