Rada pedagogiczna

mgr Halina Gwiazdowska – Dyrektor Samorządowego Przedszkola

w Pokrzywnicy

 

mgr Magdalena Wiśniewska – wychowawca grupy 3-latków, nauczyciel języka angielskiego, pedagog specjalny

mgr Paulina Koczara – wychowawca grupy 4-latków

mgr Anna Żuber – wychowawca grupy 5-latków

mgr Bożena Szymczak – wychowawca grupy 5/6-latków

mgr Marzena Cichocka – wychowawca grupy 6-latków

mgr Olga Prus-Szlaska – nauczyciel grupy 3-latków 

mgr Anna Kołodziejska – nauczyciel grupy 4-,5-,6-latków 

mgr Magdalena Jałmużna – nauczyciel wspomagający w grupie 3-latków

mgr Jowita Purzycka- nauczyciel wspomagający w grupie 4-latków

 mgr Karolina Gąsiorowska – logopeda

ks. Mirosław Borkowski – nauczyciel religii

mgr Dariusz Lusa – nauczyciel rytmiki