Przedszkolaki w hołdzie Janowi Pawłowi II

19 Maj 2022 r.
Redaktor: pienkosm
Przedszkolaki w hołdzie Janowi Pawłowi II

„Wy jesteście przyszłością świata…

Wy jesteście moją nadzieją!”

Od śmierci Jana Pawła II minęło już 17 lat, jednak jest on nadal bliski sercom wszystkich Polaków. W roku 2020 obchodziliśmy 100. rocznicę Jego urodzin, lecz ze względu na epidemię COVID-19, nie mogliśmy należycie oddać Mu hołdu, udało się to dopiero na 102. rocznicę. 18 maja 2022 r. w kościele parafialnym w Pokrzywnicy odbyła się uroczystość „Przedszkolaki w hołdzie Janowi Pawłowi II”. Karol Wojtyła zawsze powtarzał, że to młodzi są przyszłością świata, w nich pokładał szczególną nadzieję. Przedszkolaki z grup „Biedronek” i „Smyków” postanowiły nie zawieźć Papieża. Wspólnie z ciocią Marzenką i ciocią Magdą przygotowały montaż słowno-muzyczny, w którym przybliżyły wszystkim zebranym gościom życiorys Jana Pawła II, Jego główne przesłania. Dzieci spisały się rewelacyjnie, nikt się nie pomylił. W uroczystości wzięło udział wielu zaproszonych gości m.in. Wójt Gminy Pokrzywnica – p. Adam Dariusz Rachuba, Dyrektor Kurii Płockiej – ks. Grzegorz Zakrzewski, proboszcz parafii Dzierżenin – ks. Krzysztof Biernat, proboszcz parafii Pokrzywnica – ks. Mirosław Borkowski, inspektor ds. oświaty – p. Grażyna Kłosiewicz, prezes ZNP w Pułtusku – p. Maria Korbal, Przewodniczący Rady Gminy – p. Krzysztof Lubelski, przedstawiciele gminy, dyrektorzy szkół z terenu gminy, przedstawicielka prasy lokalnej, radni gminy, sołtysi, gminne kluby seniora, koła gospodyń wiejskich, rodzice oraz mieszkańcy gminy. Po części artystycznej nastąpiło rozstrzygnięcie gminnego konkursu plastycznego „Jan Paweł II – przyjaciel dzieci”. Mamy nadzieję, że ta uroczystość przybliżyła dzieciom, a niektórym dorosłym przypomniała kim był Jan Paweł II – WIELKI.