Plan pracy na rok szkolny 2023/2024

Roczny plan pracy przedszkola 2023-2024