Żywa lekcja historii przy kamieniu upamiętniającym ppor. Zdzisława Straszewicza w Domosławiu – 24.09.2019 r.

Redaktor: barbarskap