Wycieczka pod kamień upamiętniający ppor. Zdzisława Straszewicza 2023

Redaktor: pienkosm