Wycieczka pod kamień upamiętniający ppor. Zdzisława Straszewicza

Redaktor: pienkosm