Dla rodziców

W roku szkolnym 2021/2022 w przedszkolu realizujemy następujące innowacje, projekty i programy:

Innowacje realizowane w przedszkolu:

 • „Moja mała Ojczyzna” – innowacja jest realizowana w grupie 5-latków („Biedroneczek”) i w grupie 6-latków („Smyków”). Celem innowacji jest budzenie u dzieci miłości do małej i wielkiej Ojczyzny przez ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej, narodowej, europejskiej. Ma ona wzbudzać u dzieci poczucie radości i dumy z bycia Polakiem.

Projekty, programy i akcje w których przedszkole bierze udział:

 • „Uczymy dzieci programować” – ogólnopolski program edukacyjny realizowany w grupie 6-latków. Jego celem jest pokazanie, że nauka podstaw programowania jest bardzo ważna dla wszechstronnego rozwoju dziecka, a przy tym nie musi być ani trudna, ani nieciekawa, ani przeprowadzana wyłącznie w pracowni komputerowej.
 • „Technikoludek, czyli przedszkolak w świecie technologii” – ogólnopolski projekt edukacyjny realizowany w grupie 6-latków, którego celem jest: rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci, dostrzeganie przez dziecko zalet oraz wad korzystania z technologii, kształcenie umiejętności korzystania przez dzieci z nowoczesnych technologii, rozwijanie kreatywności u dzieci, rozwijanie postaw społecznych oraz prospołecznych poprzez udział w imprezach, wycieczkach oraz akcjach.
 • „Gramy zmysłami” – ogólnopolski projekt edukacyjny realizowany w grupie 4-latków i w grupie 6-latków. Celem projektu jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Ważnymi założeniami projektu są: wielozmysłowe postrzeganie świata przez dzieci, pobudzenie kreatywności w realizacji zadań oraz tworzenie warunków do kształtowania przez dzieci świadomości własnego ciała.
 • „Kubusiowi przyjaciele natury” – ogólnopolski program edukacyjny realizowany w grupie 5-latków. Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat.
 • „Czyściochowe przedszkole” – ogólnopolski program edukacyjny realizowany w grupie 3-latków. Jego celem jest kształtowaniu prawidłowych nawyków higienicznych wśród dzieci.
 • Necio.pl to – ogólnopolski projekt edukacyjny realizowany w grupie 5/6-latków. Dzięki niemu dzieci dowiedzą się, czym jest Internet, jak komunikować się z innymi, używać poczty e-mail, wybierać bezpieczne strony www.
 •  „Działaj z imPETem!” – kampania społeczne realizowana w grupie 5-latków. Ma na celu edukację społeczeństwa w zakresie odpowiedniego postępowania z wartościowym tworzywem, jakim są butelki PET. Projekt obejmuje różne przedsięwzięcia edukacyjne, poprzez które zwraca uwagę na problem prawidłowej segregacji odpadów opakowaniowych i ich recyklingu.
 • “Mamo, tato, wolę wodę!” – ogólnopolski program edukacyjny realizowany we wszystkich grupach.  Celem programu jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.
 • “Skąd się biorą produkty ekologiczne” – ogólnopolski program edukacyjny realizowany w grupach 5- i 6-latków. Założeniem programu jest zrozumienie przez dzieci, czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne, kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych, propagowanie zdrowego stylu życia, zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o nawykach higieniczno-zdrowotnych.
 • „Z darami natury świat nie jest ponury” – ogólnopolski projekt edukacyjny realizowany w grupie 3-latków i 4-latków. Założeniem projektu jest kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz zapoznanie z ideą zero waste. Ponadto dzieci poprzez udział w projekcie: realizują swoje pomysły na zabawy plastyczne, integrują się z koleżankami i kolegami z grupy,  uwrażliwiają się na piękno otaczającej ich przyrody, pogłębiają swoją wiedzę oraz nabywają nawyki ekologiczne.
 • „Kreatywny Przedszkolak – Kreatywne Dziecko” – ogólnopolski projekt edukacyjny realizowany w grupie 5/6-latków. Głównym celem projektu jest kreatywne i twórcze działanie oraz uruchamianie twórczości dzieci, by potrafiły zrobić „coś z niczego”.
 • „Dzieciaki Mleczaki” – akcja edukacyjno-informacyjna realizowana w grupie 5/6-latków. Głównym celem akcji jest wzrost świadomości dzieci na temat roli mleka i produktów mlecznych w ich diecie, kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych już od najmłodszych lat i promowanie mleka jako napoju nie tylko zdrowego, ale też bardzo smacznego.
 •  „Cała Polska czyta dzieciom” – kampania społeczna realizowana we wszystkich grupach, mająca na celu krzewienie czytelnictwa i promowanie wartościowej literatury dla dzieci.
 • „Sanford Harmony” – program realizowany we wszystkich grupach, jest to program wspierający rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych u dzieci, pomaga nawiązywać relacje koleżeńskie, ułatwia współpracę i czy komunikacji oraz rozwiązywania problemów.
 • “Czyste powietrze wokół nas” – ogólnopolski program edukacyjny realizowany w grupach 4-6-latków. Głównym celem Programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.