Co każdy rodzic powinien wiedzieć?

Naturalnym środowiskiem wychowawczym dla dziecka jest rodzina. W niej rozwija się osobowość dziecka i wzorce zachowań. Rodzina przekazuje dziecku system norm i wartości przyjętych w społeczeństwie, którego jest członkiem. Rodzice powinni być świadomi własnej roli, znać potrzeby dziecka, stawiać jasne cele wychowawcze, umiejętnie nagradzać i karać, interesować się sprawami dziecka i w prawidłowy sposób okazywać uczucia.

Pedagogizacja rodziców jest to działalność zmierzająca do stałego wzbogacania posiadanej przez nich potocznej wiedzy pedagogicznej o elementy naukowej wiedzy o wychowaniu dzieci.
Celem pedagogizacji jest bezpośrednia i pośrednia pomoc rodzicom w ich oddziaływaniach wychowawczych dzięki podniesieniu stopnia ich refleksyjności, wzbogaceniu świadomości pedagogicznej i przez to poprawnie funkcjonowania rodziny.