6-latki

Smyki

Wychowawca – mgr Magdalena Wiśniewska

Nauczyciel wspomagający – mgr Magdalena Jałmużna

Grupa liczy 22 dzieci: 11 dziewczynek i 11 chłopców