6-latki

Leśne Ludki

Wychowawca – mgr Monika Ziółkowska

Grupa liczy 24 dzieci: 16 dziewczynek i 6 chłopców