Leśne ludki

Wychowawca – mgr Monika Ziółkowska

Grupa liczy 24 dzieci: 15 dziewczynek i 9 chłopców