Leśne ludki

Wychowawca – mgr Monika Ziółkowska

Grupa liczy 25 dzieci: 15 dziewczynek i 10 chłopców