Smyki

Wychowawca – mgr Magdalena Pieńkos

Nauczyciel wspomagający – mgr Aneta Filipiak

Grupa liczy 25 dzieci: 14 dziewczynek i 11 chłopców