4-latki

Pszczółki

Wychowawca – mgr Magdalena Wiśniewska

Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia – mgr Magdalena Olczak

Grupa liczy 22 dzieci: 11 dziewczynek i 11 chłopców