4-latki

Pszczółki

Wychowawca – mgr Magdalena Wiśniewska

Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia – mgr Magdalena Olczak

Grupa liczy 21 dzieci: 11 dziewczynek i 10 chłopców