4-latki

Sówki

Wychowawca – mgr Paulina Koczara

Nauczyciel wspomagający – mgr Jowita Purzycka

Grupa liczy 25 dzieci: 11 dziewczynek i 14 chłopców