5-latki

Sówki

Wychowawca – mgr Paulina Koczara

Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia – mgr Jowita Purzycka

Grupa liczy 24 dzieci: 10 dziewczynek i 14 chłopców