3-latki

Sówki

Wychowawca – mgr Monika Ziółkowska

Nauczyciel wspomagający – Karolina Ostaszewska

Grupa liczy 25 dzieci: 11 dziewczynek i 14 chłopców