3-latki

Biedroneczki

Wychowawca – mgr Marzena Cichocka

Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia – mgr Bożena Szymczak

Grupa liczy 24 dzieci: 12 dziewczynek i 12 chłopców