3-latki

Pszczółki

Wychowawca – mgr Magdalena Wiśniewska

Nauczyciel wspomagający – mgr Magdalena Jałmużna

Grupa liczy 25 dzieci: 13 dziewczynek i 12 chłopców