30 Kwiecień 2020 r.
Redaktor: pienkosm
OGŁOSZENIE
Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy niniejszym informuje, że dn. 11 maja 2020 r. zostanie wznowiona działalność Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy.
Ze względu na wciąż trwającą pandemię COVID-19, przedszkole będzie funkcjonowało z zachowaniem szczególnych restrykcji w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
    1. Grupa przedszkolna nie może liczyć więcej niż 10 osób.
    2. Do przedszkola będą przyjmowane w pierwszej kolejności :
  • dzieci rodziców pracujących w służbie zdrowia, służbach mundurowych, w handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych,
  • dzieci obojga pracujących rodziców w przypadku, gdy rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
Rodzice w terminie do 5 maja do godz. 16.00 powinni pisemnie oświadczyć zgłoszenie dziecka do przedszkola, określić godziny, w których dziecko faktycznie musi przebywać w przedszkolu, podając aktualny numer telefonu. Jednocześnie rodzice składają oświadczenie o zatrudnieniu (wzór w załączniku) i zapoznają się z regulaminem wydanym przez dyrektora przedszkola. Dyrektor dokonuje wyboru dzieci do danej grupy.
Dane należy przesyłać na adres mail: przedszkole@pokrzywnica.pl
Więcej informacji pod nr. tel. 236918715 lub 236918869.
Dyrektor Przedszkola
Halina Gwiazdowska

Załączniki

14566 KB