UWAGA !!!

Potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola należy dokonywać w terminach 21-25 marca do godz. 13.00 (tak jak było zaplanowane) w formie elektronicznej. Należy wysłać maila o treści “Ja niżej podpisany/podpisana potwierdzam wolę zapisu mojego dziecka…………………..(imię i nazwisko dziecka) do Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy na rok szkolny 2020/2021”. Na dole należy się podpisać imieniem i nazwiskiem. Maila należy wysłać na adres przedszkola: przedszkole@pokrzywnica.pl