20 Styczeń 2020 r.
Redaktor: barbarskap

W związku z wydanym Zarządzeniem Nr 5/2020 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/21 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pokrzywnica ustalono następujące terminy:

– 27 stycznia 2020 r. – 3 lutego 2020 r. do godz. 14:00 – Składanie deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej,

– 04 – 21 lutego 2020 r. do godz.13.00 – Składanie wniosków o przyjęcie do  przedszkola,

– 24 lutego – 2 marca 2020 r. do godz. 14.00 – Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną,

– 03 marca 2020 r. godz. 12:00 – Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

– 04 – 09 marca 2020 r. do godz. 13.00 – Potwierdzenie przez rodziców woli zapisu do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane  w postaci oświadczenia,

– 10 marca  2020 r. godz. 13:00 – Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Załączniki

zarządzenie nr 5/2020
2048235 MB
wniosek o przyjęcie do przedszkola
385461 KB
deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego
358563 KB