24 Październik 2023 r.
Redaktor: pienkosm

Dziś przedszkolaki z grupy “Sówki” i “Odkrywcy” udały się na wycieczkę do Warszawy. Celem wyjazdu było poszerzenie wiedzy w zakresie dziedzictwa kulturowego historii Polski. Dzieciom przybliżono postać: Fryderyka Chopina oraz Józefa Piłsudskiego. Przedszkolaki wzięły udział w zajęciach multisensorycznych rozwijających umiejętności ruchowe, zdolności manualne oraz logiczne myślenie. Dodatkową atrakcją były eksperymenty badawcze.