Aktualności

30 Kwiecień 2020 r.
OGŁOSZENIE Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy niniejszym informuje, że dn. 11 maja 2020 r. zostanie wznowiona działalność Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy. Ze względu na wciąż trwającą pandemię COVID-19, przedszkole będzie funkcjonowało z zachowaniem szczególnych restrykcji w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Grupa przedszkolna nie może liczyć więcej niż 10 osób. Do przedszkola będą przyjmowane w pierwszej kolejności : dzieci rodziców pracujących w służbie zdrowia, służbach mundurowych, w handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych, dzieci obojga pracujących rodziców w przypadku, gdy rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Rodzice w terminie do 5 maja do godz. […]